57396.jpg

Verksamhetsplan - Toimintasuunnitelma 2017

24.03.2017 klo 11:11
Pohjola-Nordens främsta uppgift är att främja nordiskt samarbete och göra Norden känt i Finland. Som medborgarorganisation erbjuder Pohjola-Norden sina medlemmar mångsidig nordisk verksamhet och främjar medborgares och organisationers samarbete i Norden

POHJOLA-NORDEN i Karis med omnejd –

Karjaanseudun POHJOLA NORDEN r.f

1. Intern verksamhet

- Stadgeenliga föreningsmöten med föreläsare eller annat program

- Delta i förbundets och distriktets möten, seminarier och övriga program  

- Medlemsvärvning och medelsanskaffning 

- Aktivera styrelsens verksamhet

- Informationsbrev till alla medlemmar 2 gånger per år

- Aktivt informera via sociala medier och email
 
2.  Nordiska kontakter

- Upprätthålla kontakterna till Norden-föreningar i Alingsås i Sverige, Skedsmo i Norge och Tårnby i Danmark

- Uppmärksamma Nordens dag och manifestera det officiella nordiska samarbetet 

- Vara öppen för andra nordiska kontakter som initieras under året

- Arrangera Nordisk musikevenemang i Karis
 
3.  Lokal verksamhet

- Elevstipendier till grundskolor i vårt verksamhetsområde  

- Synlighet i samband med lokala evenemang

- Uppmärksamma Nordiska biblioteksveckan i samarbete med de lokala biblioteken

- Filmfestivalen Norden på Pallas – Pallaksen Pohjola i ny format

- Julgröt eller liknande samling inför julen

- Motionsevenemang med nordiska inslag

- Eventuellt andra evenemang med nordisk prägel
 
Karis-Karjaa etusivu