Vänster spalt

Karjaanseudun Pohjola-Norden

Pohjola-Norden i Karis med omnejd

Föreningen Pohjola-Norden i Karis med omnejd-Karjaanseudun Pohjola-Norden r.f. grundades 1946.
Nuvarande verksamhetsområde är de delar av Raseborg som tidigare... var de självständiga kommunerna Karis och Pojo.
Även Ingå hör till föreningens primära område. Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Förbundet grundades 1924 och är den enda förening vars ändamål är att främja nordiskt samarbete.

 

 Pohjola-Norden Karis-Karjaa

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/Ordförande

Antsu Vuorinen
050 5459138
antsu (at) soniccontrol.biz

Varapuheenjohtaja/Viceordförande
Fjalar Kjellberg
040 7207551
fjalle.kjellberg (at) gmail.com

Sihteeri/Sekreterare

Kim Björklund

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar
Camilla Pökelman
Eva Comét
Nina Wessberg
Tuula Öhman
Karin Svahnström
Börje Mattsson

Varajäsenet/Ersättare:
Svante Lindholm
Pamela Andersson
Annika Rönnblad
Marianne Rehnman

Rahastonhoitaja/Kassör
Emilia Gädda & Annika Pråhl
(ei hallituksessa/utanför styrelsen)
emilia.gadda (at) stockmann.com

59228_t.jpg

Resa till Island

ETT KORT SAMMANDRAG AV MINA IAKTTAGELSER UNDER MIN RESA TILL ISLAND 18-25.5.2017
58325_t.jpg

Sveaborg - Suomenlinna

Du hinner ännu med, vielä ehdit mukaan. Nedan programmet för Nylands vårutfärd till Sveaborg. Tässä Uudenmaan Suomenlinnan retken ohjelma.
57396_t.jpg

Verksamhetsplan - Toimintasuunnitelma 2017

Pohjola-Nordens främsta uppgift är att främja nordiskt samarbete och göra Norden känt i Finland. Som medborgarorganisation erbjuder Pohjola-Norden sina medlemmar mångsidig nordisk verksamhet och främjar medborgares och organisationers samarbete i Norden