Vänster spalt

Karjaanseudun Pohjola-Norden

Pohjola-Norden i Karis med omnejd

Föreningen Pohjola-Norden i Karis med omnejd-Karjaanseudun Pohjola-Norden r.f. grundades 1946.
Nuvarande verksamhetsområde är de delar av Raseborg som tidigare... var de självständiga kommunerna Karis och Pojo.
Även Ingå hör till föreningens primära område. Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Förbundet grundades 1924 och är den enda förening vars ändamål är att främja nordiskt samarbete.

 

 Pohjola-Norden Karis-Karjaa

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter
Hallitus/Styrelsse 2019-2020

Puheenjohtaja/Ordförande

Fjalar Kjellberg
040 7207551
fjalle.kjellberg (at) gmail.com


Varapuheenjohtaja/Viceordförande

Sihteeri/Sekreterare


Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Marianne Rehnman
Hannele Larinen

Peter Nordström
Karin Svahnström
Börje Mattsson

Varajäsenet/Ersättare:
Svante Lindholm
Pamela Andersson
 

Rahastonhoitaja/Kassör
Emilia Gädda & Annika Pråhl
(ei hallituksessa/utanför styrelsen)
emilia.gadda (at) stockmann.com

Pallaksen Pohjola-Norden på Pallas Filmfestival

Filmfestival 2018, Veljet ja siskot - Bröder och systrar. Mielenkiintoisia elokuvia - Intresantta filmer.

Film Festival Karis-Karjaa

Pallaksen POHJOLA-NORDEN på Pallas. 10.-11.11.2017

Resa till Island

ETT KORT SAMMANDRAG AV MINA IAKTTAGELSER UNDER MIN RESA TILL ISLAND 18-25.5.2017